تجهیزات آزمایشگاهی (فروش)
شرکت شیمیا زیست
مدیریت: داودی
مواد شیمیایی - تجهیزات آزمایشگاهی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
میدان امام حسین -خ شهید صدوقی -ساختمان فدک