گلشهر بلبرینگ

اکبرزادگان : 34644150

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین لاله و بهار شرقی

بلبرینگ

: انواع بلبرینگ

جهان بلبرینگ

زمانی : 34660023

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - مقابل بلوار هوشیار

بلبرینگ

: انواع بلبرینگ - تسمه - پروانه

چرخش بلبرینگ

قهرمانی : 34529027

منطقه 5 .

میانجاده - جنب نمایندگی مدیران خودرو

بلبرینگ

: بلبرینگ - فولی - زنجیر - کوپلینگ و ...