بلبرینگ
جهان بلبرینگ
مدیر: ناصر زمانی
انواع بلبرینگ - تسمه - پروانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - مقابل بلوار هوشیار