کارگزاری رسمی بیمه مرکزی

قاسم لو: 32202017

منطقه 6 .

ابتدای فاطمیه ساختمان ستار

بیمه

: کارشناسی و صدور انواع بیمه نامه

بیمه نوین - نمایندگی امیری

امیری: 32230106

منطقه 6 .

طالقانی جنوبی - نبش ک سرو

بیمه

: بیمه

بیمه آسیا

جعفری: 34562332

منطقه 6 .

حصارک - خ شهید بهشتی - نرسیده به م انقلاب - روبروی سوم سازی

بیمه

: بیمه