بیمه
کارگزاری رسمی بیمه مرکزی
مدیر: فرنوش قاسم لو
کارشناسی و صدور انواع بیمه نامه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
ابتدای فاطمیه ساختمان ستار طبقه 2