ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

ایمن کارپوش

محمدی: 32402558
منطقه 6 . میدان شاه عباسی

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: تولید لباس فرم کت و شلوار مدارس و تجهیزات ایمنی

تات ابزار

محمدی : 34521803
منطقه 6 . خ بهشتی - بعد از دهقان ویلا- میانجاده - روبروی گروه بهمن - نبش تعویض روغنی

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: ابزارآلات صنعتی و ساختمانی

فروشگاه ابزار آسیا

شریفی: 34569032
منطقه 6 . بهشتی - ابتدای میانجاده - ابزارآسیا

گاراژ ابزار

دلدار : 34552057
منطقه 6 . خ بهشتی - بعد از میانجاده -جنب نمایندگی سایپا میرکریمی

فروشگاه فولاد پیچ

یوسفی: 34566099
منطقه 6 . خ بهشتی، بعد از دهقان ویلا، میانجاده

ابزار میان جاده دمیرچی

دمیرچی: 34552688-34552371
منطقه 6 . خ بهشتی، میانجاده ضلع شمالی

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: ارائه کننده تجهیزات صنعتی و ساختمانی

تکنو ابزار

دلداری: 34550047
منطقه 6 . بهشتی بعد از میان جاده جنب تالار آپادانا

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: انواع چرخ تسمه بسته بندی ابزار آلات گاراژی

ابزار سپهر

زراعتی: 34579918
منطقه 6 . خ بهشتی، بین میانجاده و 45 متری گلشهر

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: بورس ابزارآلات صنعتی و ساختمانی

شایان ابزار

عالیانی نژاد: 34573219
منطقه 6 . بهشتی بعد از دهقان ویلا میان جاده

ابزار صنعتی مقدم

مقدم : 34560739
منطقه 6 . خ بهشتی - بعد از دهقان ویلا - چ میانجاده

پخش ابزار و یراق گل راد

ابراهیمی : 34339599
منطقه 6 . کرج - باغستان - ابتدای بلوار موذن -نرسیده به درمانگاه دکتر ستوده

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: ابزارآلات صنعتی - ابزار و یراق

پخش ابزار و یراق اشتیاقی

اشتیاقی : 34529326
منطقه 6 . میانجاده -به سمت باغستان -روبروی تالار الماس شهر