ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

پیچ گستر

نیک جو : 34569358

منطقه 5 .

بهشتی - بعداز دهقان ویلا - میانجاده

ابزار سرعت کار

امیرخانی : 34511799

منطقه 5 .

خ بهشتی - بین میانجاده و 45 متری گلشهر

ابزار مهدی

مهدی : 34554216

منطقه 5 .

خ شهید بهشتی - میانجاده - جنب گروه بهمن

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: ابزار های صنعتی و برقی

مهرداد

بیاتی: 34564381

منطقه 5 .

بهشتی - بین میانجاده و 45 متری گلشهر

خدمات فنی جهان پویش

شعبانی: 34558417

منطقه 5 .

خ بهشتی، بعد از دهقان ویلا، میان جاده

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: تعمیر ابزارآلات برقی

سیم پیچی حسینی

حسینی: 34581673

منطقه 5 .

خ بهشتی، بین میان جاده و 45 متری گلشهر

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: تعمیرات ابزار آلات برقی

ابزار فروشی واریان

ابراهیمی : 34551163

منطقه 5 .

خ بهشتی - نرسیده به 45 متری گلشهر - نبش کوچه 67

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: ابزارآلات صنعتی برقی

فروشگاه بزرگ زاده

بزرگ زاده : 3466701

منطقه 5 .

حصارک - سه راه پستخانه -مجتمع امید

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: ابزارآلات صنعتی - الکترودهای جوشکاری

تعمیرگاه مجاز بوش

حصاری: 34565438

منطقه 5 .

خ شهید بهشتی نرسیده به 45 متری گلشهر

ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

: مرکز رسمی خدمات پس از فروش ابزارهای برقی بوش