ابزار آلات صنعتی
پیچ گستر
مدیریت: حبیب نیک جو
پیچ و مهره صنعتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بهشتی - بعداز دهقان ویلا - میانجاده