ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)
پیچ گستر
مدیر: حبیب نیک جو
پیچ و مهره صنعتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بهشتی - بعداز دهقان ویلا - میانجاده