بهار

صمدخواه : 32808662

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح - نبش ک کرمانی نیا

فست فود

: پیتزا و ساندویچ

مروی

حسنی : 32209961

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - نرسیده به خ کشاورز

فست فود

: فلافل

پیتزا مهتاب

شاکری : 32802040

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تر از چ مصباح

فست فود

: فست فود - پیتزا و ساندویچ

فست فود ایده نو

یاوری : 32701026

منطقه 2 .

چهارراه مصباح - امام زاده حسن غربی

فست فود

: فست فود

فست فود محسن

مشارکش: 32823760-32823829-09128440580

منطقه 2 .

بلوار 7 تیر، بین میدان امام حسین و چهارراه مصباح، جنب خ فردوسی

فست فود

: انواع پیتزا و ساندویچ

پیتزا و ساندویچ تک برگر

رجبی : 32728054

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - قبل از میدان

فست فود

: فست فود

شام

نامه ای : 32820650

منطقه 2 .

م امام حسین - ابتدای بلوار هفت تیر

فست فود

: پیتزا

نانوک

زینالی : 32727811

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - مابین چ کارخانه قند و مصباح - نبش ک نوین

فست فود

: پیتزا

پاندا

محمودی: 32229643

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بلوار امام زاده حسن - روبروی خ مصباح

فست فود

: ساندویچ

نشاط

خراسانی : 32817171

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح - جنب خ فردوسی

فست فود

: فست فود

آیدا

دهقان دره شیری : 32218661

منطقه 2 .

هفت تیر - نرسیده به چ کارخانه قند

فست فود

: ساندویچ

گل بنفشه

اکبری : 32775300

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن غربی

فست فود

: پیتزا

آتیشه

کامیار احمدی و ناصر شیرافکن : 32203121

منطقه 2 .

بین چ مصباح و کارخانه قند - روبروی بانک کشاورزی

فست فود

: فست فود