فست فود
بهار
مدیر: هادی صمدخواه
پیتزا و ساندویچ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح - نبش ک کرمانی نیا