سفره خانه سنتی

کافه سنتی عمو خلیل

قاطع : 32286128
منطقه 9 . میدان کرج - خ بهشتی - ابتدای خ فاطمیه

سفره خانه سنتی

: کافه سنتی همراه با لژ خانوادگی