سفره خانه سنتی
کافه سنتی عمو خلیل
مدیریت: خلیل قاطع
کافه سنتی همراه با لژ خانوادگی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان کرج - خ بهشتی - ابتدای خ فاطمیه