بورس اوراق بهادار

نرسی

مدیریت: افروز/الهه احمذی/جلیلی

منطقه 1 .

بهشتی

بورس اوراق بهادار

: فروش به صورت انلاین
limited

کارگزاری مهر آفرین

مدیریت: -

منطقه 7 .

گوهردشت بلوار انقلاب بین خیابان 8 و 9

بورس اوراق بهادار

: کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار
limited

کارگزاری بورس پارس نمودگر

مدیریت: حسین نیکو

منطقه 2 .

چهارراه 7 تیر ساختمان بورس کرج تالار معاملات

بورس اوراق بهادار

: خرید و فروش اوراق بهادار و سهام
limited

بورس اوراق بهادار کارگزاری سهام