بورس اوراق بهادار
کارگزاری مهر آفرین
مدیر:
کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت بلوار انقلاب بین خیابان 8 و 9 پلاک: 552
وب سایت رسمی: