مصالح و ملزومات ساختمانی و موزائیک

مصالح و ملزومات ساختمانی و موزائیک

: تهیه و توزیع انواع مصالح ساختمانی ، سیمان ، گچ ، پوکه ، آجر ، تیغه ، بلوک و ...

فلاح نژاد

سعید و وحید فلاح نزاد :

منطقه 9 .