مصالح و ملزومات ساختمانی و موزائیک
مصالح فروشی نجفی - مصالح ساختمانی - سیمان - گچ - بلوار هفت تیر - کرج
مدیریت: بهزاد نجفی
تهیه و توزیع انواع مصالح ساختمانی ، سیمان ، گچ ، پوکه ، آجر ، تیغه ، بلوک و ...