ملزومات کافی شاپ

کافه سلکت

مدیریت: رامین رسمی

منطقه 7 .

گوهردشت - خ داریوش - نرسیده به چ قنادی

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited

کافی شاپ گوزن طلایی

مدیریت: محمد مکتبی

منطقه 7 .

گوهردشت -

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited

کافه هیس

مدیریت: غلامرضا وحدت نیا

منطقه 7 .

گوهردشت - نبش نهم غربی

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited

کافه کافئین

مدیریت: امین ایزدی فرد

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - خ 13 شرقی

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited

کافه وعده

مدیریت: حامد منصور دهقان

منطقه 7 .

گوهردشت، خ اصلی، خ هفتم غربی

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited