چرم(صنایع )

کروکو

حسینی خواه: -

منطقه 1 .

بلوار طالقانی شمالی، پاساژ میلاد، خ حسینی (نسترن)

چرم(صنایع )

: تولید محصولات چرمی کیف کمرند کفش پوشاک، واردکننده و پخش محصولات مراقبت از چرم(واکس)

چرم کروکو

حسنی خواه: 32564009

منطقه 1 .

طالقانی

چرم(صنایع )

: مجموعه فروشگاههای زنجیره ای فروش محصولات چرمی

زمردیان

قربانی: 32500813

منطقه 1 .

عظیمیه - م اسبی - بازار شام

چرم(صنایع )

: پوشاک و کیف و کفش چرم

نوین چرم

یوسفی : 32546273

منطقه 1 .

خ طالقانی شمالی - برج سایه

چرم(صنایع )

: پوشاک و کیف و کفش چرم

روحانی

روحانی: 32208886

منطقه 1 .

خ طالقانی شمالی - نبش شرقی پارک شرافت

چرم(صنایع )

: کیف چرم