چرم(صنایع )
چرم کروکو
مدیر: مجید حسنی خواه
مجموعه فروشگاههای زنجیره ای فروش محصولات چرمی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
طالقانی کوچه شمالی پلاک: 45 طبقه 1 واحد 1
وب سایت رسمی:
ایمیل: