شرکتهای خصوصی و دولتی - منطقه 9 - کرج

موسسه بین المللی ماهان

مدیریت: مهدی رسول زاده

منطقه 9 .

چ طالقانی - ساختمان تاپیک

شرکتهای خصوصی و دولتی

: ثبت شرکت -انواع صورتحساب - افزایش و کاهش سرمایه و ...
limited

موسسه صبا فراز ایلیا

مدیریت: محمد چگینی

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - خ امیری

شرکتهای خصوصی و دولتی

: ثبت تخصصی انواع شرکت - انجام کلیه امور حسابداری و حسابرسی
limited

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز

مدیریت: بیژن فرجی

منطقه 9 .

بلوار شهید بهشتی - روبروی مجتمع فرهنگی سپاه ساختمان البرز

شرکتهای خصوصی و دولتی

: ارائه خدمات به بخش کشاورزی و منابع طبیعی
limited
شرکت های تعاونی شرکت های خصوصی شرکت های دولتی شرکتهای