کابینت(سیستم آشپزخانه)

آنتیک

شفیعی : 32809801

منطقه 2 .

چ مصباح -50 متر به سمت ساسانی - نبش کوچه شهدای گمنام

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: کابینت و تجهیزات آشپزخانه

کابینت سینا چوب

توکلی : 32819356

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تر از چ مصباح

کابینت مهر و ماه

محمدحسن شمس الدینی و جواد باقری: 32800637-09125644211

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر، پایین تر از چهارراه مصباح، نبش کوچه سادات

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: کابینت و دکوراسیون داخلی، هود، سینک، گاز