کابینت(سیستم آشپزخانه)
آنتیک
مدیر: حسین شفیعی
کابینت و تجهیزات آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح -50 متر به سمت ساسانی - نبش کوچه شهدای گمنام