رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

رنگ هنرمند

محمد بیگی : 34555525
منطقه 5 . خ بهشتی - مابین میانجاده و سه راه 45 متری گلشهر - جنب بانک ملت

رنگ و ابزار آرمین

سرزعیم : 34435172
منطقه 5 . سه راه گوهردشت - نبش میثم 4

رنگ ایران

محمدی : 34425131
منطقه 5 . بلوار شهید بهشتی - نرسیده به دهقان ویلای دوم - جنب بانک صادرات

رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

: عرضه رنگ های تزئینی - رومالین و ...

رنگ و ابزار حامد

زارعیان : 34468556
منطقه 5 . خ بهشتی - بعد از سه راه گوهردشت - دهقان ویلای اول - پایین تر از میدان 17 شهریور

رنگ و ابزار سعادت

سعادتی : 34445123
منطقه 5 . سه راه گوهردشت - نبش میثم 6

رنگ و ابزار مهرگان

صادقی : 34586764
منطقه 5 . خ بهشتی - نرسیده به 45 متری گلشهر - روبروی تالار آپادانا

رنگ و ابزار بازارچه

حسینی : 34640253
منطقه 5 . 45 متری گلشهر - بین حسن زاده و اسفند غربی

رنگ و ابزار وطن

حسینقلی زاده : 34643125
منطقه 5 . 45 متری گلشهر - بین صفاریان و آبان - روبروی بانک تجارت

احسان

دهقان : 34519368
منطقه 5 . بهشتی - بین میانجاده و 45 متری گلشهر

فروشگاه رنگ جلال

احمدپور : 34458506
منطقه 5 . خ شهید بهشتی - نرسیده به دهقان ویلای اول - جنب بانک سپه

رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

: عرضه رنگهای صنعتی و ساختمانی - تزئینی و رومالین