رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

رنگ هنرمند

محمد بیگی : 34555525

منطقه 5 .

خ بهشتی - مابین میانجاده و سه راه 45 متری گلشهر - جنب بانک ملت

رنگ و ابزار آرمین

سرزعیم : 34435172

منطقه 5 .

سه راه گوهردشت - نبش میثم 4

رنگ ایران

محمدی : 34425131

منطقه 5 .

بلوار شهید بهشتی - نرسیده به دهقان ویلای دوم - جنب بانک صادرات

رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

: عرضه رنگ های تزئینی - رومالین و ...

رنگ و ابزار حامد

زارعیان : 34468556

منطقه 5 .

خ بهشتی - بعد از سه راه گوهردشت - دهقان ویلای اول - پایین تر از میدان 17 شهریور

رنگ و ابزار سعادت

سعادتی : 34445123

منطقه 5 .

سه راه گوهردشت - نبش میثم 6

رنگ و ابزار مهرگان

صادقی : 34586764

منطقه 5 .

خ بهشتی - نرسیده به 45 متری گلشهر - روبروی تالار آپادانا

رنگ و ابزار بازارچه

حسینی : 34640253

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین حسن زاده و اسفند غربی

رنگ و ابزار وطن

حسینقلی زاده : 34643125

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین صفاریان و آبان - روبروی بانک تجارت

احسان

دهقان : 34519368

منطقه 5 .

بهشتی - بین میانجاده و 45 متری گلشهر

فروشگاه رنگ جلال

احمدپور : 34458506

منطقه 5 .

خ شهید بهشتی - نرسیده به دهقان ویلای اول - جنب بانک سپه

رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

: عرضه رنگهای صنعتی و ساختمانی - تزئینی و رومالین