رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل
رنگ هنرمند
مدیر: ولی اله محمد بیگی
بانک رنگ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
خ بهشتی - مابین میانجاده و سه راه 45 متری گلشهر - جنب بانک ملت