مدیر:
آقایان روح اله و مهدی عابدینی
شماره تماس:
02632728236
فکس:
02632748995
شماره همراه:
آدرس:
کرج ، هفت تیر ، بسمت چهارراه کارخانه قند ، نبش کوچه اعتصامی
بازرگانی لاستیک جوان
بازرگانی لاستیک جوان
بازرگانی لاستیک جوان
بازرگانی لاستیک جوان
بازرگانی لاستیک جوان
بازرگانی لاستیک جوان