بازرگانی لاستیک عابدینی
بازرگانی لاستیک عابدینی
مدیر: آقایان روح اله و مهدی عابدینی
لاستیک
شماره تماس:
02632728236
فکس:
02632748995
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج ، هفت تیر ، بسمت چهارراه کارخانه قند ، نبش کوچه اعتصامی
تصاویر