محمد حسن
مدیریت: بهارپور
سیستم صوتی و حفاظتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
م آزادگان - خ برغان - ساختمان ولیعصر - واحد 6