داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)

عطاری قائم

کاکا : 34410578

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - بین 11 و 12 غربی

بهار

قره باغی: 34463018

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - بین 9 و 10 شرقی

عطاری ابن حکیم

صادق پور: 34421512

منطقه 7 .

گوهردشت، بین خ 6 و 7 غربی

عطاری هلسی

تیزهوشی: 34432379

منطقه 7 .

گوهردشت، نبش 10 غربی