قنادی-خشکبار-لوازم قنادی

پخش مواد غذایی بهنو کرج - نمایندگی شکلات آچاچی کرج-- محصولات ویک کرج - لواشک همپا بلوار کامیونداران

ایرانی: -

- .

کرج، میدان استاندار، بلوار کامیون داران، مجتمع صنفی و صنعتی کرج نارون چهارم، پخش بهنو

قنادی-خشکبار-لوازم قنادی

: شکلات، موادغذایی، شیرینی، نمایندگی شکلات آچاچی - پخش مواد غذایی بهنو - محصولات ویک - لواشک همپا

آیدین

-: 2382462

- .

ماهدشت - 45 متری

احمدی

-: 2382409

- .

ماهدشت - 45 متری

امامی

-: 2236300

- .

شهید بهشتی

انصاری

-: 2248003

- .

جاده چالوس

بشیری

-: 2224106

- .

دانشکده

بلوار

-: 2234832

- .

هفت تیر

بهاران

-: 2382892

- .

ماهدشت - امام خمینی

پاسارگاد

-: 2234333

- .

امیری دوم

توکل

-: 6202307

- .

محمدشهر

حیدری

-: 2384792

- .

ماهدشت - امام خمینی

رضا

-: 2244336

- .

م شهدا

شکلات بنفشه

اویسی: 32820545

- .

شهرک بنفشه - بلوار آتش نشانی

قنادی-خشکبار-لوازم قنادی

: انواع شکلات - قهوه - نسکافه - کیک - شیرینی

شیرین کام

-: 36509978

- .

جاده ملارد

سینا

-: 2383074

- .

ماهدشت - امام خمینی

شفیعیان

-: 2222889

- .

شهید بهشتی

عطار

-: 32382406

- .

ماهدشت -45 متری