خیاطی-مزون-خرج کاری

مزون عروس شرقی - سفره عقد عروس شرقی - مزون عروس میدان کرج - مزون عروس خ بهشتی - سفره عقد میدان کرج - سفره عقد خ بهشتی

ویس کرمی و نگار فرجی: (مزون: 32242508)-(سفره عقد: 32217282)-02632235214

منطقه 9 .

میدان کرج، خ بهشتی، مقابل خ دکتر همایون

خیاطی-مزون-خرج کاری

: عرضه انواع لباس عروس، سفره عقد، میوه آرایی، شمع آرایی، سفره آرایی، گل آرایی، تزئین اتاق عقد

مینا

بیات : 32743386

منطقه 9 .

ضلع شمالی م مادر - ساختمان الهه ناز

جهان

نعمتی: 32285390

منطقه 9 .

خ طالقانی شمالی - جنب پوشاک خانواده - ساختمان صبا

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تعمیرات پوشاک

مزون عروس خوشبخت

خامنه : 32251816

منطقه 9 .

م کرج - خ بهشتی

مزون هلیا

صفری : 32208175

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

فرناز

منگابادی: 32233601

منطقه 9 .

م کرج - خ بهشتی - مقابل خ دکتر همایون

مزون عروس هیدیکا

رضائیان : 32225076

منطقه 9 .

میدان کرج - خ بهشتی -خ قزوین - روبروی خ دکتر همایون

مزون رزانا

ابوالحسنی : 32215767

منطقه 9 .

کرج - ابتدای بهشتی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت پوشاک بانوان

عروس آنیس

نوعی: 32200403

منطقه 9 .

م کرج - خ بهشتی - مقابل خ دکتر همایون

مزون محمل

چراغ نما : 32233684

منطقه 9 .

کرج - ابتدای بهشتی -روبروی خ دکتر همایون

خیاطی-مزون-خرج کاری

: مزون - تولید لباس مجلسی

مزون روژان

سلطانی: 32212077

منطقه 9 .

میدان کرج، خ بهشتی، مقابل خ دکتر همایون، پاساژ فدک، ط 2

خیاطی-مزون-خرج کاری

: طراحی و دوخت پوشاک زنانه