روانشناسی

کلینیک راستا - روانشناسی کرج - مشاوره و مرکز روانشناسی طالقانی

نودرگاه فرد: 32219363-32268646
منطقه 1 . کرج، ضلع جنوب شرقی چهارراه طالقانی، ساختمان یادگاری،

روانشناسی

: خدمات روانشناسی و مشاوره

مطب دکتر سیروس بازرگانی

بازرگانی: 32285724-32264545-32285728
منطقه 9 . میدان شهدا، برج نوا، طبقه سوم، واحد 4 (پذیرش همه روزه صبح و عصر)

روانشناسی

: متخصص اعصاب و روان

طمی دکتر رستگار

رستگار : 32218096
منطقه 1 . خ بهشتی - بعد از میدان شهدا - برج زرین گل

روانشناسی

: متخصص اعصاب و روان

مطب دکتر جاهدی

جاهدی : 32264886
منطقه 9 . چ طالقانی - خ بهشتی - خ گلها - ساختمان بنای ماندگار

روانشناسی

: متخصص اعصاب و روان

مطب دکتر زرین

زرین : 32265561
منطقه 1 . چ طالقانی - جنب اداره پست - بسمت م شهدا - ساختمان پزشکان امید

روانشناسی

: متخصص اعصاب و روان

مطب دکتر جدیری اسلامی

جدیری اسلامی : 32265762
منطقه 1 . چ طالقانی - جنب اداره پست - ساختمان پزشکان امید - واحد 701

روانشناسی

: متخصص اعصاب و روان

دکتر کامران خوشنودی

خوشنودی : 34208932
منطقه 8 . بلوار آیت اله طالقانی شمالی -تقاطع چهارراه

روانشناسی

: متخصص اعصاب و روان

دکتر مهسا هوشدار

هوشدار : 32264770
منطقه 1 . بلوار طالقانی شمالی - جنب پوشاک خانواده - بالای داروخانه خراسان

روانشناسی

: متخصص اعصاب و روان

مطب دکتر جعفری زرین

جعفری زرین : 36544324
منطقه 9 . خ بهشتی - چ طالقانی - جنب اداره پست - ساختمان وزراء

روانشناسی

: کارشناس ارشد روان شناسی

مطب دکتر فیض اله

فیض اله: 32212155
منطقه 9 . خ بهشتی، بین میدان شهدا وچهارراه طالقانی، ساختمان پزشکان پردیس ، بلوک 2، دوم

روانشناسی

: متخصص اعصاب و روان

مطب دکتر صالحیان

صالحیان : 32216392
منطقه 9 . خ بهشتی - بین میدان شهدا و چ طالقانی-ساختمان پزشکان رازی

روانشناسی

: متخصص اعصاب و روان