تجهیزات ایمنی کارمندی

محراب

جعفری : 32216941

منطقه 9 .

م شاه عباسی - جنب خ فاطمیه

موسسه تولیدی صنعتی ایمن پارت

محمدی : 34438440

منطقه 5 .

بین سه راه گوهردشت و دهقان ویلای اول - روبروی دامپزشکی - جنب نمایشگاه مجاز بنز

تجهیزات ایمنی کارمندی

: مرکز تولید و توزیع پوشاک کار - لوازم ایمنی و بهداشتی صنعتی - تجهیزات آتش نشانی -ترافیکی -امداد و نجات

گالری المهدی

خالو باقری: 32225083

منطقه 9 .

خ دانشکده

تجهیزات ایمنی کارمندی

: پوشاک نظامی و ایمنی

لباس کار دانشکده

صبری: 32226563

منطقه 9 .

چ دانشکده - روبروی شیرینی سرای سادات حسینی

تجهیزات ایمنی کارمندی

: لباس نظامی و ایمنی - انواع لیاس کار - لباس نگهبانی و ...

ساحل

صادق زاده : 32244540

منطقه 9 .

بلوار قدس - بین چمران و دانشکده - بن بست دوم

تجهیزات ایمنی کارمندی

: لباس ایمنی و نظامی

لباس کار البرز

صبری : 32231255

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ فاطمیه - نرسیده به شاه عباسی

تجهیزات ایمنی کارمندی

: انواع لباس کار - لباس نگهبانی

تولیدی پوشاک صنعتی گلشن

گلشن : 32229032

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ فاطمیه -

تجهیزات ایمنی کارمندی

: انواع لباس کار ایمنی و اداری

محراب

حاجی جعفری: 32234068

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ فاطمیه - نبش ک فراهانی

تجهیزات ایمنی کارمندی

: لباس کار و ایمنی