پارچه فروشی

پارچه سرای محمل

علیانسب: 65165611

- .

جاده ملارد، خ امام خمینی، بین چهارراه آزادگان و چهارراه بهشتی، داخل کوچه پانزدهم

پارچه فروشی

: عرضه جدیدترین پارچه های پرده ایی، ملحفه ایی و لباسی به نازلترین قیمت، مستقیم و بدون واسطه کیلویی و متری

جهان گستر

گردیده: 32237201

- .

م کرج - اول خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه مجلسی

منسوجات ملل

اخطاری : 32225493

- .

م کرج - اول خ بهشتی

پارچه فروشی

: انواع پارچه

کلوکه

کمال زاده: 32232541

- .

م کرج - اول خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه های مجلسی

قصر چادر تبریز

محمدی: 32400968

- .

م کرج - اول خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه های مجلسی