البرز بلبرینگ

محمدرضا و حمیدرضا جعفری: 34530491

منطقه 6 .

بهشتی - بین میانجاده و 45 متری گلشهر - جنب بانک ملی

بلبرینگ

: بلبرینگ