واحد صدور 2704 جعفری

جعفری: 4584220

- .

خ بهشتی، بین 45 متری و گلشهر و میانجاده، جنب بانک ملت

بیمه

: صدور و کارشناسی انواع بیمه نامه

بیمه آسیا نمایندگی 2066

اسماعیل پور: 25361092

- .

نظرآباد ، بلوار مدرس

بیمه

: کارشناسی و صدور انواع بیمه نامه

بیمه آسیا (حیات گستر فردا)

جعفری: 4562332

- .

حصارک، خ شهید بهشتی، نرسیده به انقلاب، روبروی سرم سازی

بیمه

: مشاوره ، کارشناسی و صدور انواع بیمه نامه

بیمه البرز ،نمایندگی صاحبفرانی

صاحبفرانی: 4640823

- .

کرج، 45 متری گلشهر، بین اسفند و حسن زاده

بیمه

: مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های آتش سوزی، مسئولیت و...

بیمه البرز نمایندگی احمدی شهربابک

احمدی: 2755562

- .

کرج، سراه گوهردشت برج کوه نور

بیمه

: صدور انواع بیمه نامه

بیمه ایران،نمایندگی سقایی کد 33465

غلامی: 2547741

- .

کرج، میدان نبوت، ساختمان هیراد، ط فوقانی بانک ملت شعبه مهستان ، واحد 110

بیمه

: مشاوره و صدور انواع بیمه

بیمه رازی

جنیدی: 4421261

- .

گوهردشت، نبش فلکه دوم

بیمه

: ارائه انواع خدمات بیمه ای در رشته های امول، اشخاص و...

بیمه توسعه نمایندگی 1119

نعمتی: 34473973

منطقه 7 .

رجایی شهر - فاز یک - خ دوم شرقی - ساختمان تخت جمشید

بیمه

: بیمه

بیمه رازی

جنیدی: 34431261

منطقه 7 .

گوهردشت - نبش فلکه دوم

بیمه

: بیمه

بیمه ما

نوری : 32555816

- .

م نبوت

بیمه

: بیمه

بیمه آسیا

جعفری: 34562332

منطقه 6 .

حصارک - خ شهید بهشتی - نرسیده به م انقلاب - روبروی سوم سازی

بیمه

: بیمه

بیمه البرز

صاحبقرانی: 34640823

منطقه 5 .

45متری گلشهر - بین اسفند و حسن زاده

بیمه

: بیمه

بیمه البرز

احمدی: 32755562

منطقه 7 .

سه راه گوهردشت - برج کوه نور

بیمه

: بیمه

بیمه ایران

سقایی: 36631288

منطقه 3 .

فردیس - سرحدی - مقابل تامین اجتماعی

بیمه

: بیمه

آتیه سازان بیمه سامان

شجاعی : 32242751

منطقه 1 .

کرج - میدان شهدا -برج نوا -واحد 8

بیمه

: مرکز پشتیبانی و فروش بیمه های عمر و تشکیل سرمایه -انواع بیمه