انبار کالا

انبارسازان آسیا

دانشور: 36109773-36109774
منطقه 1 . کیلومتر 23 جاده محصوص کرج، روبروی پمپ بنزین پاسارگاد، جنب بانک صادرات،

انبار کالا

: قفسه بندی انبار، قفسه فروشگاهی، دژپاد، جعبه پلاستیکی، تجهیزات انبار