اغذیه -رستوران -سفره خانه

رستوران بگیر و ببر - رستوران - تهیه غذا - فردیس - کرج

مدیریت: افخمی

منطقه 3 .

کرج ، فردیس ، فلکه سوم ، کوچه 33 غربی
limited

کبابی علی بابا - کبابی - حلیم همه روزه - فردیس - کرج

مدیریت: علی هژیر

منطقه 3 .

کرج ، فردیس ، بین فلکه 4 و 5 ، بین خیابان 46 و 48 شرقی
limited