انتشارات

دفتر فنی و مهندسی نوآورن

محمدزاده: 34348415
منطقه 1 . هشتگرد، بلوار آیت الله خامنه ای، روبروی خیابان دانشگاه آزاد

انتشارات

: انجام کلیه پروژه های فنی و مهندسی چاپ و تکثیر (دانشجویی) چاپ دیجیتال و افست پلاتر تا عرض یک و نیم متر