طراحی و الگوسازی پوشاک - منطقه 1 - کرج

پلات پولک

مدیریت: نیکزاد نیکزاد

منطقه 1 .

خیابان شهید بهشتی

طراحی و الگوسازی پوشاک

: الگوسازی ، سایزبندی ، چیدمان و پلات الگو ( زنانه - مردانه - بچگانه - لباس کار - لباس نظامی - لباس مجلسی - مدارس و... )
limited
الگو سازی لباس طراحی لباس