پیمان

خانی : 34411574

منطقه 5 .

میانجاده - بلوار حدادی - مقابل مسجد سلمان فارسی

فست فود

: فست فود

رز

مرادی : 34656363

منطقه 5 .

میانجاده - بلوار حدادی - نبش خ چهاردهم

فست فود

: فست فود

فست فود الف

صالحی : 32529003

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین میدان مهران و اسبی

فست فود

: اغذیه فروشی

پیتزا ناب

علی وردی : 32554763

منطقه 1 .

عظیمیه - 45 متری کاج - بین ندا و نیک نژادی

فست فود

: اغذیه فروشی

پیتزا قصر

زارع : 32741718

منطقه 9 .

چ هفت تیر

فست فود

: فست فود

هایدا

پاطلا : 32248080

منطقه 9 .

بلوار دانشکده - نبش بن بست 7

فست فود

: ساندویچ

آلما

ساری فرد: 32533043

منطقه 8 .

آزادگان - بلوار امام رضا - نبش ک سلمانیان

فست فود

: پیتزا

تنور

جودی: 32719040

منطقه 9 .

چ هفت تیر - جنب ساختمان بورس

فست فود

: فست فود

دنی

عطاردی: 32558662

منطقه 1 .

عظیمیه - م طالقانی - بلوار تعاون - بعداز بلوار امام رضا - نبش اردلان 7

فست فود

: پیتزا

سان ست

بابایی فر : 32551104

منطقه 1 .

عظیمیه - نبش م طالقانی

فست فود

: فست فود

پیتزا پارسیان

میر سعید قاضی : 32530004

منطقه 1 .

عظیمیه - میدان اسبی - بلوار اقاقیا

فست فود

: پیتزا - فست فود

پیتزا پیتزا

صادقی : 32516722

منطقه 8 .

میدان آزادگان - بلوار امام رضا - بین اردلان 3 و 2

فست فود

: پیتزا

اژدر زاپاتا

صلاحی: 32516427

منطقه 1 .

عظیمیه، ضلع جنوب شرقی، میدان مهران

فست فود

: فست فود

عظیمیه

خیاط زاده : 32565576

منطقه 1 .

عظیمیه - خ شریعتی - بین م مهران و اسبی - نبش نیک نژادی شمالی

فست فود

: فست فود

شاد برگر

عطایی: 32516332

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بن میدان مهران و اسبی

فست فود

: فست فود

85

شعبانی پور : 32504617

منطقه 1 .

عظیمیه - دور م اسبی

فست فود

: پیتزا

نانک

نجفی : 32565134

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین خ پامچال و م مهران

فست فود

: ساندویچ

کارون

مومنی : 32518034

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین خ پامچال و م مهران

فست فود

: ساندویچی

پیتزا اَت

محمدی : 32516262

منطقه 1 .

عظیمیه - میدان اسبی - پارک ایران زمین - نبش راوش

فست فود

: فست فود

ساندویچ هایدا

کریمی : 32555003

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین میدان مهران و اسبی

فست فود

: ساندویچ سرد و گرم