شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)

گالری ملینا

جعفری: 32236302
منطقه 9 . خ بهشتی - قبل از م شهدا - نبش خ فروغی

پوشاک هانی

سیدابوالفضل شریعتی و محمدامین یزدان شناس: 34209825
منطقه 7 . گوهردشت، بین 2 و 3 غربی

شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)

: پوشاک زنانه، شال ، روسری(کلیه اجناس تا 15000)

گالری سیمارو

جلوداری : 34411920
منطقه 7 . گوهردشت - فلکه اول -جنب کوچه کاوه

هرمس

جمشیدی : 34203797
منطقه 7 . فلکه اول گوهردشت -

گالری منگو

ذاکر : 34207321
منطقه 7 . فلکه اول گوهردشت

گالری ماچو

طیبی: 34471016
منطقه 7 . گوهردشت، بین 7 و 8 شرقی

گالری شیک و پیک

ذوالقدر: 34207105
منطقه 7 . گوهردشت، خ ششم غربی، نبش پاساژ گوهردشت

استانبول

حسنی : 32265881
منطقه 2 . چ مصباح - امام زاده حسن - خ صمباح

گالری دختران

مولوی : 32801405
منطقه 2 . بلوار هفت تیر - پایین تر از چ مصباح

گالری بانوی شرقی

شریفی : 32266879
منطقه 2 . چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

رخ

ابراهیمی : 32709978
منطقه 9 . چ طالقانی جنوبی - جنب ساختمان پزشکان سبز

ماه بانو

ماهرتبار : 32242681
منطقه 2 . چ مصباح - ابتدای خ مصباح - سمت چپ - جنب جواهری علوی

ساینا

متوسل : 32702929
منطقه 9 . چ ظالقانی - ابتدای طالقانی جنوبی

یاس

آقا محمدی: 32717964
منطقه 9 . چ طالقانی جنوبی - جنب بانک کشاورزی

تی نی

نوذری : 32562204
منطقه 8 . م طالقانی - بلوار تعاون - مرکز خرید پارسیان - بلوک B

فان فان

یوسفی: 32706047
منطقه 9 . چ طالقانی - اول طالقانی جنوبی - جنب ایستگاه تاکسی ساسانی

ژانتیل

ایزدبار : 32776650
منطقه 9 . بلوار دانش آموز - نرسیده به م مادر

گالری پوپو گروپ

حجازی : 32562032
منطقه 8 . میدان طالقانی - بلوار تعاون

چل گیس

طالب زاده : 32562128
منطقه 8 . م طالقانی - بلوار تعاون

گالری هرمس

مجیدی زاده: 32540814
منطقه 1 . عظیمیه، نرسیده به میدان اسبی، بازار بزرگ شام