آب نما آبشار آکواریوم

آرام

طالشی : 34415048

منطقه 8 .

بهشتی - بعداز م سپاه - قبل از سه راه گوهردشت - روبروی بانک مسکن