آب نما آبشار آکواریوم

قصرآکواریوم

اشرفی: 32219063

منطقه 1 .

م آزادگان - خبرغان

آکواریوم حامد

مهدیزاده: 32284406

منطقه 1 .

خ برغان، بعد از ک آزادی، روبروی مدرسه مهاجر

آب نما آبشار آکواریوم

: مرکز فروش ماهیان شور و شیرین

قصر آکواریوم

اشرفی : 32206092

منطقه 1 .

میدان آزادگان - خ برغان - جنب خ جباری