آب نما آبشار آکواریوم

قصرآکواریوم

اشرفی: 32219063
منطقه 1 . م آزادگان - خبرغان

آکواریوم حامد

مهدیزاده: 32284406
منطقه 1 . خ برغان، بعد از ک آزادی، روبروی مدرسه مهاجر

آب نما آبشار آکواریوم

: مرکز فروش ماهیان شور و شیرین

قصر آکواریوم

اشرفی : 32206092
منطقه 1 . میدان آزادگان - خ برغان - جنب خ جباری