فرآورده های دریایی

ابزیان جنوب

عباس آبادی: 32252821

منطقه 4 .

کرج، خیابان شهید بهشتی نبش خیابان فاطمیه، ساختمان ستار، طبقه دوم

فرآورده های دریایی

: پخش ماهی و میگو صید روز جنوب ودریای نیلگون خلیج فارس با بهترین کیفیت ومناسب ترین قیمت، صید روز از بندرعباس و بوشهر