کارتن پلاست

پارمیس

کلانترزاده : 32805609

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - میدان امام حسین - به سمت مصباح - بین کوچه کیانپور و سادات

کارتن پلاست

: کابینت و دکوراسیون

پارس

شریفی : 34407385

منطقه 5 .

سه راه گوهردشت - میثم 3 - جنب آژانس کمالی

کارتن پلاست

: کارتن پلاست