نمایندگی های مرکزی خودرو

نیکران خودرو

مجرد برادری: 32324001-32324002-32325001-32325002

منطقه 1 .

کیلومتر 28جاده مخصوص (کلاک)، روبروی امامزاده حیدر، نیکران خودرو

نمایندگی های مرکزی خودرو

: فروش خودرو صفر، کلیه محصولات سایپا، پارس خودرو، زامیاد، ایران خودرو