تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

پارس

دکتر محمدباقر نوروزی و دکتر مرجان ساعدی : 32709240
منطقه 9 . چ طالقانی جنوبی - نبش ک شرکت گاز

مهرگان

حسینی: 32401843
منطقه 9 . بین م شهدا و چ طالقانی - ابتدای زیر گذر - ساختمان پزشکان حکیم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی دهان و فک و صورت

مرکز تصویربرداری پزشکی بهار

خدارحمی : 32255745
منطقه 1 . ابتدای طالقانی شمالی - نبش نمایشگاه کتاب بهمن

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: سونوگرافی - تصویبرداری - ام آر آی - رادیولوژی و ...

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ایزدی

ایزدی : 32265875
منطقه 1 . چ طالقانی شمالی - 100 متر بالاتر از اداره پست - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی - سونوگرافی و ...

دکتر نوحی

نوحی: 32265794
منطقه 1 . بهشتی - بین م شهدا و چ طالقانی - ساختمان امید

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی وسونوگرافی

دکتر شفیعی مطهر

شفیعی مطهر : 32256548
منطقه 1 . بین چ طالقانی و م شهدا - ساختمان شاه کرم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونو گرافی

-

فتاح : 32263621
منطقه 1 . بلوار طالقانی شمالی - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی - سونوگرافی

دکتر ایزدی

ایزدی : 32265879
منطقه 1 . چ طالقانی شمالی - 100 متر بالاتر از اداره پست - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی مهران

محمدی: 32225920
منطقه 9 . خ بهشتی، خ آبان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: مرکز رادیولوژی ، ساعت و روزهای فعالیت:تمام روزهای هفته صبح و عصر

رادیولوژی فراز

گودرزی پور : 32265600
منطقه 1 . خ بهشتی - چ طالقانی - جنب اداره پست - ساختمان وزراء

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی دهان و فک و صورت

رادیولوژی و سونوگرافی سینا

-: 32247804
منطقه 9 . خ بهشتی - خ امیری - روبروی بیمارستان امام خمینی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی امانی

-: 32705460
- . چ طالقانی - طبقه فوقانی بانک کشاورزی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی شفا

-: 32249657
- . چ طالقانی -کوی گلها - جنب فروشگاه البسکو

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی طباطبایی

-: 34427477
منطقه 7 . سه راه رجایی شهر - درمانگاه حکیم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی فتاح

-: 32247895
- . چ طالقانی - بالاتر از اداره پست - بعد از فروشگاه پوشاک خانواده

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی فردیس

-: 36607901
منطقه 3 . فردیس - فلکه اول - 12 متری شرقی سابق

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی فردیسان

-: 34433106
منطقه 7 . رجایی شهر - نبش خ 4 شرقی - جنب اداره پست

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی و فیزیوتراپی

رادیولوژی و سونوگرافی مرکز پزشکی هسته ای شفا

-: 32242548
- . کرج - بین چ طالقانی و میدان شهدا - ساختمان نیلوفر

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی