تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

پارس

دکتر محمدباقر نوروزی و دکتر مرجان ساعدی : 32709240

منطقه 9 .

چ طالقانی جنوبی - نبش ک شرکت گاز

مهرگان

حسینی: 32401843

منطقه 9 .

بین م شهدا و چ طالقانی - ابتدای زیر گذر - ساختمان پزشکان حکیم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی دهان و فک و صورت

مرکز تصویربرداری پزشکی بهار

خدارحمی : 32255745

منطقه 1 .

ابتدای طالقانی شمالی - نبش نمایشگاه کتاب بهمن

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: سونوگرافی - تصویبرداری - ام آر آی - رادیولوژی و ...

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ایزدی

ایزدی : 32265875

منطقه 1 .

چ طالقانی شمالی - 100 متر بالاتر از اداره پست - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی - سونوگرافی و ...

دکتر نوحی

نوحی: 32265794

منطقه 1 .

بهشتی - بین م شهدا و چ طالقانی - ساختمان امید

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی وسونوگرافی

دکتر شفیعی مطهر

شفیعی مطهر : 32256548

منطقه 1 .

بین چ طالقانی و م شهدا - ساختمان شاه کرم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونو گرافی

-

فتاح : 32263621

منطقه 1 .

بلوار طالقانی شمالی - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی - سونوگرافی

دکتر ایزدی

ایزدی : 32265879

منطقه 1 .

چ طالقانی شمالی - 100 متر بالاتر از اداره پست - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی مهران

محمدی: 32225920

منطقه 9 .

خ بهشتی، خ آبان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: مرکز رادیولوژی ، ساعت و روزهای فعالیت:تمام روزهای هفته صبح و عصر

رادیولوژی فراز

گودرزی پور : 32265600

منطقه 1 .

خ بهشتی - چ طالقانی - جنب اداره پست - ساختمان وزراء

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی دهان و فک و صورت

رادیولوژی و سونوگرافی سینا

-: 32247804

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ امیری - روبروی بیمارستان امام خمینی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی امانی

-: 32705460

- .

چ طالقانی - طبقه فوقانی بانک کشاورزی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی شفا

-: 32249657

- .

چ طالقانی -کوی گلها - جنب فروشگاه البسکو

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی طباطبایی

-: 34427477

منطقه 7 .

سه راه رجایی شهر - درمانگاه حکیم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی فتاح

-: 32247895

- .

چ طالقانی - بالاتر از اداره پست - بعد از فروشگاه پوشاک خانواده

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی فردیس

-: 36607901

منطقه 3 .

فردیس - فلکه اول - 12 متری شرقی سابق

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی فردیسان

-: 34433106

منطقه 7 .

رجایی شهر - نبش خ 4 شرقی - جنب اداره پست

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی و فیزیوتراپی

رادیولوژی و سونوگرافی مرکز پزشکی هسته ای شفا

-: 32242548

- .

کرج - بین چ طالقانی و میدان شهدا - ساختمان نیلوفر

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی