تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

تصویر برداری امیر

مدیریت: امیر سلطانیان

منطقه 1 .

طالقانی
limited

پارس

مدیریت: دکتر محمدباقر نوروزی و دکتر مرجان ساعدی

منطقه 9 .

چ طالقانی جنوبی - نبش ک شرکت گاز
limited

مهرگان

مدیریت: دکتر مهشید حسینی

منطقه 9 .

بین م شهدا و چ طالقانی - ابتدای زیر گذر - ساختمان پزشکان حکیم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی دهان و فک و صورت
limited

مرکز تصویربرداری پزشکی بهار

مدیریت: مسعود خدارحمی

منطقه 1 .

ابتدای طالقانی شمالی - نبش نمایشگاه کتاب بهمن

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: سونوگرافی - تصویبرداری - ام آر آی - رادیولوژی و ...
limited

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ایزدی

مدیریت: دکتر شهاب ایزدی

منطقه 1 .

چ طالقانی شمالی - 100 متر بالاتر از اداره پست - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی - سونوگرافی و ...
limited

دکتر نوحی

مدیریت: دکتر فریبا نوحی

منطقه 1 .

بهشتی - بین م شهدا و چ طالقانی - ساختمان امید

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی وسونوگرافی
limited

دکتر شفیعی مطهر

مدیریت: دکتر سید میثم شفیعی مطهر

منطقه 1 .

بین چ طالقانی و م شهدا - ساختمان شاه کرم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونو گرافی
limited

-

مدیریت: امیر فتاح

منطقه 1 .

بلوار طالقانی شمالی - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی - سونوگرافی
limited

دکتر ایزدی

مدیریت: شهاب ایزدی

منطقه 1 .

چ طالقانی شمالی - 100 متر بالاتر از اداره پست - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی
limited

رادیولوژی مهران

مدیریت: دکتر عباس محمدی

منطقه 9 .

خ بهشتی، خ آبان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: مرکز رادیولوژی ، ساعت و روزهای فعالیت:تمام روزهای هفته صبح و عصر
limited

رادیولوژی فراز

مدیریت: دکتر داریوش گودرزی پور

منطقه 1 .

خ بهشتی - چ طالقانی - جنب اداره پست - ساختمان وزراء

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی دهان و فک و صورت
limited

رادیولوژی و سونوگرافی سینا

مدیریت: -

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ امیری - روبروی بیمارستان امام خمینی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی
limited

رادیولوژی و سونوگرافی امانی

مدیریت: -

- .

چ طالقانی - طبقه فوقانی بانک کشاورزی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی
limited

رادیولوژی و سونوگرافی شفا

مدیریت: -

- .

چ طالقانی -کوی گلها - جنب فروشگاه البسکو

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی
limited

رادیولوژی و سونوگرافی طباطبایی

مدیریت: -

منطقه 7 .

سه راه رجایی شهر - درمانگاه حکیم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی
limited

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی
limited

رادیولوژی و سونوگرافی فتاح

مدیریت: -

- .

چ طالقانی - بالاتر از اداره پست - بعد از فروشگاه پوشاک خانواده

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی
limited

رادیولوژی و سونوگرافی فردیس

مدیریت: -

منطقه 3 .

فردیس - فلکه اول - 12 متری شرقی سابق

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی
limited

رادیولوژی و سونوگرافی فردیسان

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجایی شهر - نبش خ 4 شرقی - جنب اداره پست

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی
limited

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی و فیزیوتراپی
limited