تجهیزات صنعتی و مهندسی

گروه صنعتی بارینکو

عزیزی قهرودی: 32773025

منطقه 1 .

کرج خ مهرویلا سه راه مادر ساختمان الماس

تجهیزات صنعتی و مهندسی

: تولیدکننده تجهیزات جوش و برش پلی اتیلن