تجهیزات مخابراتی

سمیع

سمیع : 32203783
منطقه 1 . بهشتی - انتهای خ دکتر همایون - نبش ک مهرگان

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی

گسترش ارتباطات

علی ورشدی: 32202205
منطقه 9 . خ بهشتی - خ آبان - نبش خ اول

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی

موج ارتباط کرج

ایرانی : 32711903
- . میدان امام خمینی - نرسیده به سه راه رجائی شهر - خ بلال 2

تجهیزات مخابراتی

: اجرای عملیات طرح و توسعه - نصب سوئیچ و نگهداری مراکز مخابراتی -انواع کابل و ملزومات مخابراتی