تجهیزات مخابراتی

سمیع

سمیع : 32203783

منطقه 1 .

بهشتی - انتهای خ دکتر همایون - نبش ک مهرگان

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی

گسترش ارتباطات

علی ورشدی: 32202205

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ آبان - نبش خ اول

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی

موج ارتباط کرج

ایرانی : 32711903

- .

میدان امام خمینی - نرسیده به سه راه رجائی شهر - خ بلال 2

تجهیزات مخابراتی

: اجرای عملیات طرح و توسعه - نصب سوئیچ و نگهداری مراکز مخابراتی -انواع کابل و ملزومات مخابراتی