پمپ گاز و بنزین( ملزومات)

گالری الیسا

بلوریان : 32279505

منطقه 9 .

چ طالقانی - برج طالقانی

مانتو موژان

فایزی: 32265753

منطقه 1 .

خ بهشتی - نرسیده به چ طالقانی -

گالری کاردینال

محسنی : 32225948

منطقه 9 .

کرج - خ شهید بهشتی - مقابل خ شهربانی